TransMemory U301 USBフラッシュメモリ KUC-3A*シリーズ取扱説明書

16GB

ホワイト
PN: KUC-3A016GW
JAN: 4582563850095

32GB

ホワイト

PN: KUC-3A032GW
JAN: 4582563850101

ライトブルー
PN: KUC-3A032GL
JAN: 4582563855298

ブラック
PN: KUC-3A032GK
JAN: 4582563855458

64GB

ホワイト
PN: KUC-3A064GW
JAN: 4582563850118

ライトブルー
PN: KUC-3A064GL
JAN: 4582563855328

ブラック
PN: KUC-3A064GK
JAN: 4582563855489

128GB

ホワイト
PN: KUC-3A128GW
JAN: 4582563850125

ライトブルー
PN: KUC-3A128GL
JAN: 4582563855359

ブラック
PN: KUC-3A128GK
JAN: 4582563855519

256GB

ホワイト
PN: KUC-3A256GW
JAN: 4582563854819

ライトブルー
PN: KUC-3A256GL
JAN: 4582563855380

ブラック
PN: KUC-3A256GK
JAN: 4582563855540

※シリーズ名は一部を省略して表記されています。(例:KEMU-A256G → KEMU-A*)