EXCERIA SDメモリカード KSDU-A*シリーズ取扱説明書

16GB

PN: KSDU-A016G
JAN: 4582563851542

32GB

PN: KSDU-A032G
JAN: 4582563851559

64GB

PN: KSDU-A064G
JAN: 4582563851566

128GB

PN: KSDU-A128G
JAN: 4582563851573

256GB

PN: KSDU-A256G
JAN: 4582563851580

※シリーズ名は一部を省略して表記されています。(例:KEMU-A256G → KEMU-A*)