Şartlar ve Koşullar

A. KIOXIA Europe GmbH Genel Satış ve Teslimat Şartları ve Koşulları (GTCSD)

Son güncelleme: 1 Ocak 2022

Değerli müşterimiz,

KIOXIA Europe GmbH ürünlerinin tüm satışı ya [i] aramızda ayrıca anlaşma yapılmışsa Satın Alma Anlaşmaları veya Dağıtım Anlaşmaları gibi (çerçeve) anlaşma şart ve koşullarına ya da [ii] şart ve koşulları aşağıda yer alan KIOXIA Europe GmbH GTCSD’ye tabidir:

KIOXIA Europe GmbH Genel Satış ve Teslimat Şartları ve Koşulları (GTCSD)

(1 Ocak 2022’den itibaren geçerlidir)

B. Web Sitesi Kullanım Şartları ve Koşulları

BU SİTEYİ KULLANARAK BU KULLANIM ŞARTLARINI KABUL EDERSİNİZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

Site İçeriği

Bu sitede mevcut olan materyaller, bu siteden doğrudan veya dolaylı olarak erişebilen bağlantı verilen sitelerdeki materyaller de dâhil, ticarete elverişliliği, belli bir amaca uygunluğu, unvan ve hak ihlalinde bulunmama garantileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu haliyle” sunulmaktadır. Materyallerin hatasız, virüssüz, onur kırıcı, saldırgan içerikten veya diğer zararlı maddelerden arınmış olacağını garanti etmiyoruz. Gerekli servis, onarım veya düzeltme maliyetlerinin tümü size aittir. Bu site ayrıca, tamamen KIOXIA'nın takdirine bağlı olarak keşfedildiklerinde düzeltilecek teknik yanlışlıklar veya dizgisel hatalar içeren yayınları da içerebilir. Ayrıca, bu tür yayınların basılı versiyonlarında yer alan bilgilerde zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. Bu düzeltmeler ve değişiklikler bu siteye daha erken veya daha sonraki bir tarihte dâhil edilebilir.

Site bağlantıları

Bağlantılı sitelerden erişilebilen materyaller tarafımızca sağlanmamaktadır ve içeriklerinden sorumlu tutulamayız. Bağlantılı bir siteye veya herhangi bir belirli üçüncü taraf ürün veya hizmete ismen atıfta bulunulması, bizim tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmez veya bunu ima etmez ve kullanımıyla ilgili tüm risk size aittir.

Yükümlülük

Hiçbir şart ve koşulda biz, iştiraklerimiz, çalışanlarımız, aracılarımız ya da tedarikçilerimiz; sözleşme, haksız fiil ya da başka türlü bir durumda olsun ya da olmasın bu sitede veya bağlantı verilen sitelerde mevcut olan materyallerin kullanımından ya da kullanılamamasından doğan doğrudan, dolaylı, arızi, hususi, cezai, netice kabilinden ya da (mahrum kalınan kârlar, gelir kaybı ya da benzeri ekonomik kayıplar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer zararlar dâhil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla bununla ilgili bir ihtimal hakkında bilgi verilmiş olsa bile herhangi bir zarardan ya da üçüncü şahıs hak iddiasından sorumlu tutulamaz.

Kişisel kullanım

Bu siteyi yalnızca yasal amaçlarla kullanmayı kabul ediyorsunuz. Bu sitede bulunan bilgilerin bir kopyasını, ticari olmayan, kişisel kullanımınız için tek bir bilgisayara indirebilirsiniz. İlgili sahibi/sahipleri tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu sitede bulunan telif hakkıyla korunan veya tescilli materyalleri kopyalayamaz, kullanamaz, değiştiremez, iletemez, dağıtamaz, tersine mühendislik yapamazsınız veya herhangi bir şekilde kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Siteden indirilebilen herhangi bir yazılımın kullanımı, yazılıma eşlik eden veya yazılımla birlikte verilen geçerli lisans sözleşmesinin koşullarına tabidir. Bu sitedeki tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar ilgili sahibinin/sahiplerinin markalarıdır ve bunların izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Tazminat

Bu siteyi kullanmanızdan kaynaklanan her türlü hak talebi, kayıp, yükümlülük, zarar ve masrafa (yasal ücretler dâhil) karşı bizi ve iştiraklerimizi savunmayı, korumayı/tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.

Kullanım şartları

Kullanım şartları, Almanya yasalarına tabidir. Yargı yeri Düsseldorf olacaktır.

Telif hakları ve ticari markalar

Bu web sitesindeki materyallerin telif hakkı vardır ve bu materyaller dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşma hükümleriyle korunmaktadır. Bu web sitesindeki hiçbir logo, grafik, metin, ses veya görüntü, KIOXIA'nın önceden yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, iletilemez veya herhangi bir şekilde dağıtılamaz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, KIOXIA size herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sır bilgisi kapsamında açık veya zımni hiçbir hak vermez.

KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX ve FlashAir, KIOXIA Corporation'ın veya yan kuruluşlarından birinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları ve/veya hizmet markaları olabilir.