Algemene Voorwaarden

A. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KIOXIA Europe GmbH (GTCSD)

Laatste update: 1 januari 2022

Geachte klant,

Alle verkopen van producten van KIOXIA Europe GmbH zijn onderworpen aan of [i] de algemene voorwaarden van een (raam)overeenkomst, zoals Aanschafovereenkomsten of Distributieovereenkomsten – indien we dat afzonderlijk zijn overeengekomen –, of [ii] de GTCSD van KIOXIA Europe GmbH, die hieronder volgt:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KIOXIA Europe GmbH (GTCSD)

(geldig vanaf 1 januari 2022)

B. Algemene voorwaarden voor gebruik van de website

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE ACCEPTEERT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Inhoud van de website

Het beschikbare materiaal op deze site, met inbegrip van materialen op gekoppelde sites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze site, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending. We garanderen niet dat het materiaal foutloos en vrij van virussen is en geen lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk materiaal bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledige kosten van eventueel noodzakelijke dienstverlening, reparatie of correctie. Deze site kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten, die naar eigen goeddunken door KIOXIA zullen worden gecorrigeerd indien deze worden ontdekt. Daarnaast worden er af en toe wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van deze publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen vroeg of laat op deze site worden opgenomen.

Koppelingen op de site

Materialen die toegankelijk zijn via gekoppelde sites worden niet door ons beheerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Elke verwijzing naar een gekoppelde site of alle andere specifiek genoemde producten of diensten van derden vormt of impliceert geen goedkeuring van onze kant en u bent zelf verantwoordelijk voor alle risico’s met betrekking tot het gebruik ervan.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij, noch onze gelieerde ondernemingen, medewerkers, agenten of leveranciers, aansprakelijk voor enigerlei schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, inkomstenverlies of soortgelijke economische verliezen), al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de beschikbare materialen op deze site of elke gekoppelde site, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid hiervan, noch voor enige andere claim door derden.

Persoonlijk gebruik

U stemt erin toe dat u deze site alleen voor wettige doeleinden gebruikt. U mag de informatie van deze site eenmaal downloaden naar één computer, uitsluitend voor eigen, niet-commercieel en intern gebruik. U mag de materialen op deze site waarop auteursrecht rust of waarop eigendomsrecht van toepassing is niet kopiëren, gebruiken, wijzigen, verzenden, distribueren, onderwerpen aan reverse engineering of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt van de respectievelijke eigenaar(s). Het gebruik van de software die u kunt downloaden van de site valt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die wordt meegeleverd met of is inbegrepen bij de software. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn merken van de respectievelijke eigenaar(s) en elk ongeautoriseerd gebruik ervan is ten strengste verboden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in dat u ons en onze gelieerde ondernemingen verdedigt, vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Duitse wetgeving. De plaats van jurisdictie is Düsseldorf.

Copyrights en handelsmerken

De materialen op deze website genieten auteursrechtelijke bescherming, onder wereldwijde auteursrechtwetgeving en bepalingen van verdragen. Logo's, afbeeldingen, teksten, geluid of beelden van deze website mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen of in eender welke vorm gedistribueerd worden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van KIOXIA. Tenzij indien expliciet toegestaan, geeft KIOXIA u geen expliciete of impliciete rechten op enige patenten, copyrights, handelsmerken of handelsgeheime informatie.

KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX en FlashAir zijn of handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van KIOXIA Corporation of een dochteronderneming.

Andere product- en/of bedrijfsnamen die hier genoemd worden kunnen handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaar of eigenaren zijn.